Support Traject

SPECIAAL ONTWIKKELD PROGRAMMA VOOR PROFESSIONALS IN DE ZORG

K
Specifiek voor:

Trauma of Posttraumatische Stress

Ingrijpende gebeurtenissen binnen de werksituatie

Burnout, angst en paniek

Over het programma

Voor een spoedig en doeltreffend herstel hebben wij een speciaal programma ontwikkeld voor professionals in de zorg, die gezondheidsklachten hebben naar aanleiding van langdurige stress of een ingrijpende gebeurtenis.

Uniek aan dit programma is dat wij als hulpverleners letterlijk ondersteunen in woord en daad. Onze coaches zijn jouw collega’s en kunnen bijspringen wanneer een situatie dreigend voor je is. Wij zijn in staat om op het moment suprême het werk van je over te nemen en helpen jou letterlijk ‘veilig en met een gerust gevoel te reïntegreren’ (zie Coaching on the Job).

Tevens zijn alle onderdelen ook afzonderlijk van elkaar te volgen.
Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Fases

Het programma bestaat uit 4 fases die aangeboden worden als één compleet en volledig traject.

  1. Individuele Coaching
  2. Groepscoaching
  3. Pre-Reïntegratie traject binnenkort meer informatie
  4. Coaching on the Job

Het Traject

een nieuwe stabiele basis in 3 stappen

Individuele
Coaching

Na de aanmelding volgt er een intake. Tijdens het intake gesprek behandelen wij een functionele analyse waarin een duidelijke coachvraag wordt geformuleerd. Aan de hand van deze coachvraag doorlopen we samen het hele traject van individuele coaching. Er wordt een passend plan opgesteld die is volledig is afgestemd op jouw situatie.

Elke situatie en elk persoon is verschillend en uniek. En bij ons sta jij, als persoon, centraal.

Duur
Een coachingstraject bestaat uit ca 6 sessies.

Groeps-
coaching

Nadat je het Individuele Coachingstraject hebt gevolgd, ga je verder met het 2e onderdeel.

Tijdens dit vervolgtraject gaan we samen met andere coachees, in één groep, werken aan jouw re-integratie. Dit wordt doorgaans als zeer prettig ervaren, omdat je veel steun er herkenning ervaart bij elkaar. Het blijkt dat wanneer je samen hetzelfde doel voor ogen hebt, je veel van elkaar kunt leren. Met andere woorden: je hoeft allemaal niet individueel opnieuw het wiel uit te vinden.

Behulpzame groepsgesprekken en opdrachten bereiden je voor op terugkeer op de werkvloer.

Coaching
on the Job

De terugkeer en eerste ritten op Ambulance zijn vaak enorm belastend. Daarom rijden wij als gediplomeerde chauffeur en/of verpleegkundige met je mee. Hierdoor pak jij de draad weer op en met goede en positieve feedback van je coach, wordt de drempel steeds lager.

Gaat het toch mis? Dan springt de coach voor je in en neemt het werk van je over! Daarna wordt deze situatie met jou besproken en indien nodig wordt het programma aangepast.

Je zult merken dat na een paar dagen ‘Coaching on the Job’, je in staat zult zijn om het werk weer zelfstandig op te pakken.

Na afloop van het Traject

het behalen van coachvraag en reïntegreren

Buddy System

Het is fijn om omringt te worden door mensen die jou en je situatie begrijpen. Want na het traject kun je soms nog kwetsbaar zijn. Daarom koppelen we jou aan een Buddy. Iemand waar je op terug kunt vallen in tijden van nood en die jou een steuntje in de rug kan geven. Jouw Buddy neemt het werk niet van je over, maar zorgt voor je en is iemand waaraan je je verhaal kwijt kunt en is iemand waar jij het goed mee kunt vinden. Dit kan bijvoorbeeld een collega of een goede vriend zijn.

E-Coaching

Tijdens de periode dat je weer zelfstandig aan het werk bent plannen we op afspraak een coaching gesprek in via Skype of Facetime. Hierdoor kunnen jij en je coach op afstand even de stand van zaken doornemen en samen te reflecteren op een gebeurtenis die zich heeft voorgedaan.

Afsluiting

Nadat je al deze fases van de re-integratie hebt doorlopen gaan we het traject afsluiten. We bespreken voor de laatste keer het traject en wat het jou concreet gebracht heeft. Is de coachvraag behaald en zie je de toekomst met vertrouwen tegemoet? Dan beëindigen we de begeleiding.

Het betekent natuurlijk niet dat we niets meer van ons laten horen. We nemen na een aantal weken (conform afspraak) nog eens contact met je op om te horen hoe het gaat. Mochten er zich in de tussentijd problemen voordoen schroom dan niet, maar neem gerust weer contact met ons op!


Meer informatie?